Dachy retencyjne, albo też dachy błękitne to nic innego, jak retencyjne zbiorniki wodne, które znajdują się na tarasach, dachach i stropach. Ich zastosowanie jest bardzo szerokie, dlatego gospodarka wodna nie jest jedyną możliwością. Dochodzi do procesu parowania, stąd budynek może być schładzany, a oznacza to, że sprawują one rolę klimatyzatora, albo pasywnego solara.

Gromadzenie wody przez dachy retencyjne sprawia, że przeciążeń nie doświadcza sieć kanalizacyjna, a i maleje ryzyko powodzi oraz podtopień. Chodzi o uzyskanie ujemnego bilansu między opadami a parowaniem, czyli by większa ilość wody była odparowywana, niżeli dostarczana. Gromadzony jest każdy nadmiar płynów, które pochodzą z powierzchni uszczelnionych na stropach, dachach i tarasach. Woda, którą uda się odzyskać będzie przydatna roślino, ale i przy spłukiwaniu toalety. Istnieje mnóstwo zastosowań, dlatego istotna jest nie tylko sama jej ilość, ale też jakość oraz skład chemiczny. Dowodzi to tylko, jak bardzo ważna jest sama retencja. Każdy zainteresowany, powinien poznać przynajmniej główne sposoby budowy dachów tego typu.

Dach zielony z magazynującym drenażem

Przy pomocy dachów zielonych, możliwy jest naturalny proces gromadzenia wody, a to dobra nowina dla roślin. Całą wodę, gromadzą zwykle warstwy substratu dachowego. To, ile wody uda się uzyskać, zależy głównie od tego, jaką grubość mają warstwy glebowe na dachu. Produkcja zielonych dachów zakłada wykorzystanie drenażowych warstw, a odpowiadają one za gromadzenie wody. Są to chociażby kruszywa mineralne, specjalnie tłoczone folie, a także elementy sztucznych tworzyw.

Bagienne dachy…

Te mogą okazać się doskonałym środowiskiem dla bagiennych i łąkowych roślin, które przejawiają wysoką zdolność do transpiracji. Regulują one klimat budynku ale też są naturalnym klimatyzatorem dachu. Nie da się ukryć, że działanie dachów bagiennych przypomina funkcjonowanie dachów retencyjnych, dlatego one również ubezpieczają przed podtopieniami i powodziami, regulują klimat budynku, a także odciążają sieci kanalizacyjne. Jako, że ich budowa zakłada użycie substratów, otwierają się przed nami nowe możliwości. Pozwala to zatem na budowę trzcinowej oczyszczalni ścieków na dachu, natomiast wciąż są to rozwiązania , które spotyka się głównie w krajach zachodnich.

Dachy z roślinnością pływającą

Główną zaletą dachów tego rodzaju jest ich stosunkowo niska waga. Warto wiedzieć, że posiadają też wysoką odporność na zmiany poziomu lustra wody, a to podczas projektowania retencyjnych zbiorników może być bardzo pomocne. Rośliny na dachach przenosi się za pomocą specjalnych zazielenionych mat.

Multifunkcjonalne dachy, czyli jakie?

Uznaje się, że połączenie dachów retencyjnych z zielonymi daje dachy multifunkcjonalne. Wszelkie spływające oraz wypływające wody z dachu zielonego, gromadzą się na retencyjnym, który zwykle jest bagiennym. Wybór takiego rozwiązania możliwy jest wypadku wszystkich zielonych dachów intensywnych ale też ekstensywnych. Wszystko z korzyścią dla ekologii, ponieważ determinuje to powstanie naturalnych poideł dla zwierząt.

Dachy retencyjne i ich wymagania konstrukcyjne

Jako, że wciąż uznaje się gromadzenie wody na dach za działanie dość ryzykowne oraz nieprzemyślane, w Polsce raczej rzadko zauważymy tego typu rozwiązania. Inaczej wygląda to chociażby w Stanach Zjednoczonych, czy też w Niemczech. Warto wiedzieć też, że rozwój retencyjnych dachów nie może się odpowiednio rozwijać, a wszystko z uwagi na brak doświadczenia firm projektowych i wykonawczych. Wszystko potęguje fakt, że są to inwestycje, które są na ogół bardzo kosztowne. Z drugiej strony, na europejskim rynku przybywa wciąż dostawców i producentów materiałów do ich budowy. Koniec końców należy zdawać sobie sprawę z tego, że taki dach w spełni swą funkcję tylko wtedy, kiedy projekt oraz wykonanie będzie odpowiednio przeprowadzone.