Zawód: Technik żywienia i usług gastronomicznych


WYBIERZ NAS - POSTAW NA SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ OFERUJEMY CI NAUKĘ W TECHNIKUM

ŻYWIENIA I USŁUG GASTRONOMICZNYCH,

NR ZAWODU 343404

Z INNOWACJĄ: SZTUKA CARVINGU


·         Czteroletni okres nauki

·         Praktyki zawodowe  organizowane przez szkołę

·         Zdobędziesz kwalifikację:

 

TG.7 sporządzanie potraw i napojów

TG.16 organizacja żywienia i usług gastronomicznych

 

Z NAMI NAUCZYSZ SIĘ:

·         Oceniania jakości żywności oraz jej przechowywania

·         Sporządzania i ekspedycji potraw i napojów

·         Planowania i oceny żywienia

·         Organizowania produkcji gastronomicznej

·         Planowania i realizacji usług gastronomicznych

·         Rzeźbić w warzywach i owocach oraz wykonywać dekorację potraw oraz stołów na przyjęciach okolicznościowych

Dzięki nam będziesz miał możliwość znalezienia zatrudnienia w:

  • Restauracjach
  • Barach
  • Stołówkach
  • Usługach cateringowych
  • Zakładach produkcyjnych
  • Organizacjach ochrony konsumenta


 

To Ty będziesz wyznaczał nowe trendy w żywieniu!

Stypendium Twoją szansą!!!

Dla uczniów ze średnią powyżej 3,5. Stypendium Starosty Płockiego. Od 150 do 400 zł za semestr.
Zapraszamy na dni otwarte: 28 marzec 2019 roku


 

Technik żywienia i usług gastronomicznych - tytuł nadawany absolwentom szkół średnich lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego. Kompetencje i umiejętności technika żywienia i gospodarstwa domowego upoważniają m.in. do:

-pracy w zakładach zbiorowego żywienia
-prowadzenia własnej firmy gastronomicznej i gospodarstw agroturystycznych, jak również w instytucjach zajmujących się upowszechnianiem wiedzy o żywieniu i żywności.

Galeria Zdjęć


Zadania zawodowe  


• obsługiwanie maszyn i urządzeń gastronomicznych zainstalowanych w części handlowej i produkcyjnej zakładu oraz   nadzorowanie prawidłowości
   eksploatacji tych urządzeń (maszyny do obróbki zimnej surowca, urządzenia grzejne:   elektryczne i gazowe, automaty i półautomaty, urządzenia chłodnicze,
   kasy rejestracyjne, kelnerskie itp.)

• organizowanie i nadzorowanie obsługi konsumentów oraz prac w dziale produkcyjnym placówek (w tym udzielanie   instruktażu przywarsztatowego w
   zakresie obsługi maszyn i urządzeń gastronomicznych, obsługi konsumentów oraz   organizacji i technologii produkcji)

• organizowanie i nadzorowanie przebiegu procesu produkcyjnego wszystkich asortymentów potraw zgodnie z   obowiązującymi recepturami (odbiór
   jakościowy surowców i towarów, magazynowanie, obróbka wstępna, termiczna,   wykończenie i dekorowanie, ekspedycja)

• dokonywanie organoleptycznej oceny potraw i napojów oraz ocenianie zgodności ich wykonania z przepisami kulinarnymi

• pobieranie prób potraw i napojów do badań laboratoryjnych

• nadzorowanie przestrzegania wymogów sanitarnych oraz bhp w placówkach gastronomicznych

• ustalanie asortymentu produkcji i sprzedaży oraz specjalności zakładu stosownie do typu zakładu oraz podaży surowców i   towarów

• przygotowywanie pracowników do wprowadzenia nowych typów maszyn i urządzeń do produkcji i obsługi konsumentów   oraz nowych technologii
  sporządzania potraw

• organizowanie zaopatrzenia materiałowego i surowcowego dla placówek gastronomicznych, współdziałanie w   opracowaniu planów dla zakładów
   gastronomicznych i rozliczanie się z ich wykonania

• prowadzenie kalkulacji cen sprzedaży w zakładach gastronomicznych, organizowanie pracy magazynu (przechowywanie   surowców i materiałów
   pomocniczych, prowadzenie dokumentacji magazynowej)

• opracowywanie jadłospisów oraz zestawów potraw i napojów, z uwzględnieniem zasad racjonalnego żywienia

• prowadzenie dokumentacji rozliczeniowej i technologicznej w placówkach gastronomicznych

• prowadzenie gospodarki środkami materialnymi, finansowymi i kadrami w placówkach gastronomicznych

• organizowanie i przeprowadzanie kontroli wewnętrznej, ocenianie prawidłowości rozwiązań funkcjonalno-użytkowych,   wyposażenia, organizacji

• opracowywanie projektów usprawnień i programów użytkowych dla inwestycji gastronomicznych

• dokonywanie oceny założeń techniczno-organizacyjnych projektów technologicznych lub projektów modernizacji i   adaptacji placówek