wwsi

WYBIERZ NAS - POSTAW NA SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ OFERUJEMY CI NAUKĘ W TECHNIKUM

           PSZCZELARSKIM, NR ZAWODU 314206


 

·         Czteroletni okres nauki

·         Praktyki zawodowe  organizowane przez szkołę

·         Zdobędziesz kwalifikację:

R.4. Prowadzenie produkcji pszczelarskiej

R.17. Organizacja i nadzorowanie produkcji rolniczej i pszczelarskiej

 


Z NAMI NAUCZYSZ SIĘ:

·         Prowadzenia produkcji roślinnej

·         Prowadzenia produkcji zwierzęcej

·         Prowadzenia gospodarki pasiecznej

·         Wykorzystywania zasobów bazy pożytkowej

·         Organizowania produkcji pszczelarskiej

·         I wielu innych przydatnych w zawodzie rzeczy

 

Kształcimy kadrę wyspecjalizowaną w szeroko pojętej branży pszczelarskiej.

 


To Ty według danych będziesz najczęściej poszukiwanym pracownikiem na rynku pszcelarskim!

Stypendium Twoją szansą!!!

Dla uczniów ze średnią powyżej 3,5. Stypendium Starosty Płockiego. Od 150 do 400 zł za semestr.

Zapraszamy na dzień otwarty


Twoja pasja to owady? Lubisz miodek, znasz się na pszczołach, chcesz poznawać nowe metody ich hodowli i wytwarzania miodu? Zapraszamy do naszej szkoły.Technik pszczelarz to tytuł nadawany absolwentom szkół średnich technicznych lub policealnych studiów zawodowych po zdaniu zewnętrznego egzaminu zawodowego. Kierunek ten cieszy się dużym zainteresowaniem ze względu na duże zapotrzebowanie ludzi z tym wykształceniem.

Technik pszczelarz posiada umiejętności, takie jak:

  • Organizowanie produkcji roślinnej,
  • Wykorzystywanie zasobów bazy pożytkowej,
  • Ocenianie stanu rodziny pszczelej w różnych porach roku,
  • Rozpoznawanie objawów chorobowych na podstawie wyglądu i zachowania zwierząt,

Uczniowie klas pszczelarskich naszej szkoły mają możliwość poszerzanie swojej wiedzy i zainteresowań na dodatkowych zajęciach poza lekcyjnych.

wwsi wwsi wwsi


Technik pszczelarz jest nowym kierunkiem w naszej szkole. W tym kierunku odbyła się już konferencja pszczelarska. Oto kilka zdjęć:

pracownia pracownia pracownia
 

Powrót do: Aktualna oferta