Technik grafiki i poligrafii cyfrowej

WYBIERZ NAS - POSTAW NA SWOJĄ PRZYSZŁOŚĆ

OFERUJEMY CI NAUKĘ W TECHNIKUM

GRAFIKI I POLIGRAFII CYFROWEJ

NR ZAWODU 311911


·         Czteroletni i pięcioletni okres nauki

·         Praktyki zawodowe  organizowane przez szkołę

·         Zdobędziesz kwalifikację

        AU.54. Przygotowywanie oraz wykonanie prac graficznych i publikacji cyfrowych

        AU.55. Drukowanie cyfrowe i obróbka druków

Z NAMI NAUCZYSZ SIĘ:

·         Sprawnego posługiwania się nowoczesnymi technologiami informacyjnymi i komunikacyjnymi

·         Wyszukiwania, selekcjonowania i krytycznej analizy informacji

·         Przygotowania publikacji prac graficznych do druku

·         Obsługiwania cyfrowych systemów produkcyjnych stosowanych w poligrafii

·         Przygotowania prezentacji graficznych i multimedialnych

·         Wykonywania i wdrażania internetowych projektów multimedialnych

Kształcimy kadrę wyspecjalizowaną w procesach poligraficznych i projektach multimedialnych z możliwością uzupełnienia kwalifikacji w zawodzie fototechnik (nr zawodu 343104)

Dzięki nam będziesz miał możliwość znalezienia zatrudnienia w:

Agencjach reklamowych, firmach wydawniczych, drukarniach cyfrowych 


To od Ciebie zależał będzie ostateczny wygląd ulotek, gazet, kolorowych czasopism oraz książek.

 

Stypendium Twoją szansą!!!

 

Dla uczniów ze średnią powyżej 3,5. Stypendium Starosty Płockiego. Od 150 do 400 zł za semestr.

Zapraszamy na dzień otwarty: 28 marzec 2019 roku


„Łatwiejszy start z lepszym zawodem”

Zawód technik grafiki i poligrafii cyfrowej jest zawodem szerokoprofilowym, umożliwiającym specjalizację pod koniec procesu kształcenia. Szkoła określa umiejętności specjalistyczne, biorąc pod uwagę potrzeby regionalnego rynku pracy i zainteresowania uczniów. Tematyka specjalizacji może dotyczyć:

 • Przygotowania publikacji multimedialnych;
 • Projektowania mediów graficznych.
Zakres umiejętności i treści kształcenia, wynikający z opisu zawodu, zawierają następujące bloki programowe:
Słownik pojęć :
 • Podstawy poligrafii i informatyki;
 • Cyfrowe technologie graficzne;
 • Podstawy działalności zawodow


Podczas całego procesu kształcenia uczeń będzie korzystał z najpopularniejszych narzędzi graficznych pracujących na platformie Windows i Linux, m.in pakietów Corel i Adobe Photoshop a także Gimp, w zakresie wspomagania projektowania inżynierskiego przygotowujemy się do realizacji zajęć opartych o oprogramowanie firmy Autodesk, uczeń zapozna się również z komputerowym składem tekstu z wykorzystaniem programu MS Publisher i innych, nie zabraknie także nauki tworzenia prezentacji multimedialnych i nieliniowej edycji video (oprogramowanie Pinnacle lub Ulead).

Technik grafiki i poligrafii cyfrowej będzie przygotowany do:

 • Planowania i realizacji cyfrowych procesów przygotowawczych,
 • Projektowania i przygotowania mediów graficznych do procesu drukowania,
 • Użytkowania urządzeń cyfrowych stosowanych w procesach poligraficznych,
 • Prowadzenia kontroli jakości procesów i produktów poligraficznych.


Absolwenci technikum są przygotowani do pracy przy szeroko pojętym procesie wytwarzania produktów poligraficznych począwszy od ich planowania aż do kontroli jakości procesów i produktów Technik cyfrowych procesów graficznych jest potrzebny w każdej niemal agencji reklamowej oraz we wszystkich firmach wydawniczych. Od jego umiejętności zależy bowiem ostateczny wygląd ulotek, prospektów, gazet, czasopism kolorowych oraz książek.

Absolwent, z tytułem Technik grafiki i poligrafii cyfrowej, może znaleźć zatrudnienie w:

 • Szeroko pojętych multimediach, jak studia reklamowe (reklama zewnętrzna, udział w kampaniach reklamowych, projektowanie gadżetów reklamowych),
 • Rozrywce i sztukach pięknych,
 • Studiach grafiki,
 • Studiach fotografii cyfrowej,
 • Edukacji (komputerowe kursy szkoleniowe, publikacje encyklopedii itp.),
 • Inżynierii (projektowanie maszyn bądź pojazdów motoryzacyjnych),
 • Przemyśle (wzornictwo przemysłowe, materiały do szkoleń zawodowych dla pracowników, reklama i sprzedaż produktów),
 • Badaniach naukowych (tworzenia modeli i symulacji komputerowych),
 • W zakładach poligraficznych, w tym przy projektowaniu opakowań,
 • Drukowaniu cyfrowym i dalszej obróbce,
 • Obsłudze cyfrowych systemów zarządzania drukarnią