Firmy zajmujące się organizacją międzynarodowego transportu towarów podlegają licznym regulacjom prawnym. Jednym z obowiązków jest wykonanie prawidłowej klasyfikacji celnej, która pozwoli obliczyć należności przywozowe oraz wywozowe. W tym celu należy uwzględnić warunki importu oraz eksportu, wysokość stawek, a także obowiązujące preferencje celne.

Jakie preferencje celne obowiązują w naszym kraju?

Polska zdecydowała się przyjąć wspólną taryfę celną obowiązującą na terenie całej Unii Europejskiej. Preferencje celne są oparte na taryfie jednokolumnowej, w której przywożone towary są traktowane jednakowo, bez względu na kraj pochodzenia. Taryfa zawiera stawki celne, które określamy mianem stawek konwencyjnych.

Wielu eksporterów oraz importerów decyduje się na współpracę z agencją celną, która pośredniczy pomiędzy przedsiębiorstwem, a Urzędem Celnym w załatwianiu formalności. Prawidłowa klasyfikacja celna pozwala ustalić odpowiednie należności w oparciu o obowiązujące preferencje. Ten proces umożliwia bezpieczną realizację międzynarodowych transportów ładunków.