IMG_0413.jpgcontrast4.jpgbergerowa ulotki 3.jpgIMG_0418.jpgIMG_0407.jpgIMG_0406.jpgIMG_0412.jpgbergerowa ulotki 1.jpgIMG_0414.jpgcontrast5.jpgbergerowa ulotki 7.jpgIMG_0408.jpgcontrast3.jpgbergerowa ulotki 2.jpgbergerowa ulotki 4.jpg

III SPOTKANIE INTEGRACYJNE SZKOLNYCH KLUBÓW WOLONTARIUSZA

      Dziś w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku świętowano Dzień Wolontariusza. Uczniowie wraz z opiekunami przygotowali uroczysty apel oraz refleksyjny montaż słowno - muzyczny pt. "Dziewczyna z Aniołami". Z inicjatywy Szkolnego Klubu Wolontariusza „Jestem dla innych” Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku odbyło się również III Spotkanie Integracyjne Szkolnych Klubów Wolontariusza. Uczestniczyli w nim przedstawiciele wolontariatu ze Szkolnego Klubu Wolontariusza Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie, "Klubu Ośmiu - młodzieżowy wolontariat" Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie (pani Kamilla Krakowska, pani Marzena Sosińska), Internackiego Klubu Wolontariusza Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku (pani Katarzyna Żakieta i pani Luiza Korpowska) oraz Szkolnego Klubu Wolontariusza "Młodzi Aktywni" Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach (pani Anna Walczak i pani Ewa Przybylska).
     Gości powitał pan Jacek Kłosiński - dyrektor ZS im. Leokadii Bergerowej w Płocku. Za bezinteresowną pracę  na rzecz innych podziękowała wolontariuszom w dniu ich święta pani Iwona Sierocka  - Wicestarosta Płocki. Symbolem docenienia pracy wolontariuszy i ich opiekunów były również upominki, które w imieniu Starosty Płockiego pana Mariusza Bieńka wręczyła pani Małgorzata Struzik - Dyrektor Wydziału Kultury, Edukacji i Spraw Społecznych.


     Drugą część spotkania - "Turniej Wolontariuszy" poprowadziły – pani Wioletta Róg i pani Anna Jeziórska – koordynatorki Szkolnego Klubu Wolontariusza „Jestem dla innych”. Wolontariusze rywalizowali w czterech konkurencjach. Werdyktem jury I miejsce zajęli gospodarze, czyli Szkolny Klub Wolontariusza "Jestem dla innych". II miejsce - Internacki Klub Wolontariusza Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, III miejsce Szkolny Klub Wolontariusza Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie. IV miejsce "Klub Ośmiu - młodzieżowy wolontariat" Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie.
      Ogłoszono również wyniki konkursu fotograficznego "Mój wolontariat", a zwycięzcom wręczono nagrody.

  • I miejsce - Patrycja Pańczyk - Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku
  • II miejsce - Karolina Żółtowska - Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku
  • III miejsce - Karolina Józwik - Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie.

     Wiele radości sprawiły młodzieży warsztaty artystyczne, które poprowadziła Natalia Jóźwiak, płocka artystka, absolwentka Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku, właścicielka pracowni artystycznej pheNomenal. Wolontariusze wykonywali choinki na świąteczny kiermasz. Dochód z ich sprzedaży zostanie przekazany na zakup upominków dla pacjentów Hospicjum Caritas w Płocku.

ŚWIATŁO NIEPODLEGŁEJ

      W dniu 22 listopada br. uczniowie naszej szkoły, mieszkający w internacie przygotowali krótkie spotkanie, podczas którego zapalili „Światło Niepodległej”. Młodzież tego wieczoru czytała wiersze i śpiewała pieśni patriotyczne, trzymając w rękach zapalone świece- symbol „Światła Niepodległej”.
     W spotkaniu oprócz młodzieży uczestniczyła pani wicedyrektor Elżbieta Milewska, pani kierownik internatu Katarzyna Żakieta, wychowawcy internatu i nauczyciele. W dalszej części spotkania, uczniowie mieli za zadanie rozwiązać quiz, przygotowany przez panią Sylwię Ziembicką, dotyczący wiedzy historycznej o naszym kraju. Za udzielenie poprawnej odpowiedzi na zadane pytanie uczniowie otrzymali słodką nagrodę. Ale to nie był  koniec nagród...

       Tego wieczoru mogliśmy pogratulować uczennicy naszej szkoły – Patrycji Pańczyk
z klasy 3 tr, która znalazła się w gronie laureatów konkursu  pt. „A to historia, czyli  moje spotkanie z Niepodległą", zorganizowanym przez Książnicę Płocką. Patrycja zajęła trzecie  miejsce.
        Swój finał miał również konkurs plastyczny pt. „ Mój patriotyzm”, zorganizowany przez Samorząd Uczniowski pod opieką p. Marzeny Markiewicz.
 Laureatami wśród uczestników zostali :

  •  I miejsce – Karol Marecki, klasa 2 tg
  •  II miejsce -Patrycja Grzelecka, klasa 1 tw
  •  III miejsce -Patrycja Pańczyk, klasa 3 tr
  •  Wyróżnienie : Emilia Bombalicka, klasa 2 thr   

Gratulujemy!


       Osoby odpowiedzialne za przygotowanie spotkania: p. wicedyrektor Elżbieta Milewska,
p. kierownik internatu Katarzyna Żakieta, p. Marzena Markiewicz, p. Wioletta Róg, p. Sylwia Ziembicka, p. Anna Mielczarek – Gomoła, p. Anna Kiełbasa.     
Opracowała: Anna Mielczarek – Gomoła.

Pogrzeb naszej nauczycielki Zofii Pięty

„Nie umiera ten, kto trwa w sercach
i pamięci naszej…”

       Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Zofii Pięty - wieloletniego nauczyciela Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. Pracowała od 1982
do 2017 roku jako nauczyciel przedmiotów zawodowych w branży rolniczej. Pani Zofia Pięta była wspaniałą nauczycielką i wychowawczynią, osobą niezwykle skromną, pracowitą, sumienną i zaangażowaną w życie szkoły. W Zmarłej tracimy wielkiego przyjaciela młodzieży i wspaniałego człowieka.
Niech spoczywa w pokoju!

zofia

      Uroczystości pogrzebowe odbędą  się 29 listopada 2018 roku o godzinie 14:00 w kaplicy na cmentarzu w Gąbinie.

MŁODZI PISARZE I POECI SĄ WŚRÓD NAS...

      Miło nam poinformować, że Kacper Gruza - uczeń klasy 3 tw otrzymał dziś wyróżnienie w XXIII Biesiadzie Literackiej organizowanej przez Bibliotekę Pedagogiczną w Płocku.Uczniowie szkół ponadpodstawowych prezentowali własne utwory (wiersz lub fragment prozy). Jury oceniało nie tylko wartość artystyczną utworu, ale także sposób jego prezentacji. W konkursie uczestniczyła również Natalia Uzarska - uczennica klasy 3 tw. Uczniów do konkursu przygotowały: pani Anna Jeziórska i pani Sylwia Ziembicka.
(aj)

WSPARCIE DLA PSIAKÓW

      W październiku na terenie naszej szkoły była prowadzona zbiórka rzeczy dla czworonogów z Hotelu dla bezdomnych psów w Małej Wsi. Pomysłodawczyniami akcji były Panie Małgorzata Kikolska i Mirosława Winiarska. Do współpracy zaangażowały samorząd uczniowski i udało się!

pies1   pies2

Młodzież szkolna wraz gronem pedagogicznym zebrała karmę, kaszę, makarony, ciepłe koce, kołdry, smycze i obroże. Wszystkie dary zostały dostarczone, przez delegację uczniów wraz z Panią Małgorzatą Kikolską, do Małej Wsi w środę (7.11).

Na profilu Facebookowym Hotelu dla psów można przeczytać podziękowania za okazane wsparcie: „Za wszystkie podarunki bardzo serdecznie dziękujemy młodzieży, nauczycielom, dyrekcji i rodzicom”.

Olimpiada Języka Niemieckiego, etap szkolny w Zespole Szkół im. L. Bergerowej

      W dniu 9 listopada br. uczniowie naszej szkoły pisali test etapu szkolnego 42. Olimpiady Języka Niemieckiego. W dwugodzinnych eloiminacjach brały udział uczennice klasy III TW: Aleksandra Durmaj, Klaudia Misztal, Emilia Unierzyska i Natalia Uzarska. Test Olimpiady składał się z czterech części i zawierał ćwiczenia z gramatyki i słownictwa z zakresu szkoły ponadgimnazjalnej.
     Olimpiada Języka Niemieckiego jest organizowana corocznie przez Wyższą Szkołę Języków Obcych im. Samuela Bogumiła Lindego w Poznaniu, natomiast zgłoszenia z naszego rejonu przyjmuje Toruński Komitet Olimpiady Języka Niemieckiego, Katedra Filologii Germańskiej UMK w Toruniu.
      Życzymy sukcesów naszym uczennicom i zakwalifikowania się do etapu okręgowego Olimpiady

Opracowała: Jolanta Żabka – nauczyciel j. niemieckiego

O 11.11...

     Społeczność Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku już kolejny raz uczciła 100. rocznicę Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Symbolicznie o godzinie 11.11 zebrani na sali gimnastycznej uczniowie, nauczyciele i pracownicy szkoły wspólnie odśpiewali Hymn Polski.

Następnie młodzież pod kierunkiem pani Zdzisławy Rycyk - Lubaś zaprezentowała montaż słowno - muzyczny. Mottem spotkania były słowa: "Wolność kocham i rozumiem. Wolności oddać nie umiem". Finałem piątkowych uroczystości było zasadzenie  w szkolnym Parku Niepodległości dębu przez przedstawicieli dyrekcji (pan Jacek Kłosiński i pani Elżbieta Milewska), nauczycieli (pani Bożena Dzierżanowska) i uczniów (Zuzanna Strzelczak i Patrycja Pańczyk).

SZKOLNY ETAP OLIMPIADY WIEDZY O RODZINIE

       W dniu 7 listopada 2018 r. w naszej szkole odbył się I etap Ogólnopolskiej Olimpiady Wiedzy o Rodzinie. W skali kraju do Olimpiady przystąpiło 1841 zespołów ze 172 szkół. Organizatorem Olimpiady jest Wydział Teologii, Kierunek Kształcenia - Nauki o Rodzinie Uniwersytetu Warmińsko - Mazurskiego w Olsztynie. Olimpiada ma na celu kształcenie wartości małżeńskich i rodzinnych. Jest to już trzecia edycja Olimpiady.

wiedza

      W eliminacjach szkolnych brały udział 33 zespoły. Uczniowie przez 45 minut rozwiązywali test składający się z 30 pytań z zakresu znajomości przepisów prawa polskiego (w tym konkordatowego), dotyczących w szczególności małżeństwa i rodziny, przemocy w domu, praw dziecka, itp. Szkolna komisja w składzie: p. Ewa Stompor, p. Wioletta Róg oraz p. Agnieszka Jarosławska dokonała oceny prac. Laureatkami zostały: Aleksandra Krauze i Patrycja Pańczyk z kl. 3tgr. z wynikiem 31 punktów. Zespół ten otrzymał rekomendacje do II etapu Okręgowego (wojewódzkiego). Gratulujemy laureatkom, a pozostałym uczestnikom składamy podziękowania i gratulujemy wyników.

Ewa Stompor

HOTEL W OBIEKTYWIE

     Dnia 31.10. 2018 roku został rozstrzygnięty szkolny konkurs fotograficzny pod hasłem „ Hotel w obiektywie”. Brali w nim uczniowie klasy czwartej technikum hotelarstwa. I miejsce zajęła Natalia Antczak, II miejsce Mateusz Niedzielski, III miejsce Natalia Kolasa. Organizatorem konkursu była J. Wróblewska.

Joanna Wróblewska

WŁĄCZ MYŚLENIE

     29 października 2018 w Manufakturze Czekolady w Płocku odbyła się konferencja podsumowująca projekt „Włącz myślenie” realizowany przez Mazowieckie Samorządowe Centrum Doskonalenia Nauczycieli. Realizatorkami projektu „TOCek na językach – komponent językowy” w naszej szkole były panie Monika Orzechowska i Magdalena Kijek. Zespół Szkół im. L. Bergerowej otrzymał certyfikat za efektywne wykorzystanie narzędzi TOC oraz zdobytej podczas szkoleń w wiedzy i umiejętności.
Opracowanie Magdalena Kijek

O WODZIE NA FIZYCE

     29 października klasy pierwsze uczestniczyły w niezwykłej lekcji fizyki. Ich gościem była przedstawicielka firmy Wodociągi Płockie – Pani Malwina Chrobot.
Pani Malwina opowiedziała im m.in. o historii swojego zakładu pracy, jego funkcjonowaniu i zasięgu działań. Uczniowie dowiedzieli się co dzieje się ze zużytą przez nich wodą oraz jakie konsekwencje niosą dla środowiska ścieki. Któż inny jak nie osoba, która zajmuje się tym, na co dzień mogła w ciekawy sposób przedstawić ten temat? Na koniec lekcji przedstawicielka wodociągów szczegółowo odpowiedziała na pytania uczniów oraz rozdała każdemu prezent – zakładkę do książki przedstawiającą schemat uzdatniania wody.
Anna Kiełbasa

NIEMIECKI DLA ZNAWCÓW

     25 października br. uczennice naszej szkoły brały udział w konkursie języka niemieckiego "Niemcy dla Znawców" - Deutschland fuer Kenner- Mistrz Pięknego Czytania po Niemiecku. Była to już druga wizyta naszych uczniów w XLII LO im. Marii Konopnickiej w Warszawie. W tym roku XIII edycja konkursu była poświęcona pięknemu czytaniu po niemiecku. W konkursie brały udział uczennice klasy III TW: Aleksandra Durmaj, Klaudia Misztal, Emilia Unierzyska i Natalia Uzarska. Uczennica naszej szkoły Klaudia Misztal zajęła w tym roku trzecie (3) miejsce ,
(w ubiegłym otrzymała wyróżnienie), prezentując wiersz F. Schillera "Saengers Abschied" oraz drugi wcześniej dla niej nieznany utwór. Natomiast Natalia Uzarska otrzymała wyróżnienie prezentując przed komisją konkursową fragment prozy: "Aerger zu Hause , Traenen in der Schule und ein Gespraech in der Nacht" oraz drugi utwór - wiersz, którego wcześniej nie znała.
     Wszystkim uczniom gratulowała Dyrektor 42 LO im. Konopnickiej w Warszawie- Pani Mariola Borowska mówiąc przy tym uczniom o znaczeniu języka niemieckiego  w kontaktach z rówieśnikami z Niemiec i w codziennym życiu. Opowiadała, że dzięki znajomości tego języka mogła się porozumieć z Niemcami, poznając wielu wartościowych ludzi z Niemiec i nawiązując kontakty. "Mówienie w innym niż polski języku zbliża ludzi " - pamiętajcie o tym ucząc się dalej j. niemieckiego - powiedziała w swoim wystąpieniu.
    Ponadto wraz z nauczycielką języka niemieckiego p. Justyną Foch- Kurcbard zaprosiła uczniów naszej szkoły do udziału w projekcie "Deutsch ist cool"- realizowanym od kilku lat przez 42. LO im. M.Konopnickiej w Warszawie.
Gratulujemy naszym uczennicom.
Opracowała: Jolanta Żabka

BĄDŹ ARCHITEKTEM SWOJEGO SZCZĘŚCIA

    W roku szkolnym  2018/2019 nasza szkoła postanowiła dołączyć do Stowarzyszenia Doradców Szkolnych i Zawodowych Rzeczypospolitej Polskiej i zaplanować działania w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery, który tym roku organizowany jest pod hasłem ,,Bądź architektem swojego szczęścia”.
     15 – 21 października 2018 r. to tydzień gdzie uczniowie klas trzecich  i czwartych będą uczestniczyli w różnych wydarzeniach, spotkaniach oraz zadaniach poświęconych planowaniu kariery i zarządzaniu życiem zawodowym.       
  Poniedziałek 15 października 2018 roku rozpoczął się od konkursu wiedzy skierowanego do uczniów klas czwartych. Młodzież pracowała w pięcioosobowych grupach reprezentując kierunek, w którym się uczą. Konkurs  składał się z dwóch części. W pierwszej zadaniem młodzieży było rozszyfrowanie łamigłówki z zakresu  doradztwa zawodowego, uszeregowanie zawodów pod względem możliwości ich wykonywania oraz ułożenie hasła dotyczącego planowania swojej kariery zawodowej. Druga część to test wiedzy z zakresu  prawa pracy i przepisów bhp.
Wioletta Róg

DZIEŃ EDUKACJI NARODOWEJ

     12 października w naszej szkole odbyła się akademia  z okazji  Dnia  Edukacji Narodowej. Przedstawienie przygotowali uczniowie klasy 2tg oraz 2th, zaś życzenia w imieniu uczniów złożył zebranym przewodniczący Samorządu Uczniowskiego, Daniel Koprowski.
    W pierwszej części akademii głos zabrał dyrektor szkoły p. Jacek Kłosiński, który w imieniu swoim oraz przewodniczącej Rady Rodziców podziękował pracownikom za dotychczasowe zaangażowanie, życząc wielu sił i wytrwałości w tym wyjątkowym zawodzie, a następnie wręczył Nagrody Dyrektora wyróżnionym nauczycielom: Marii Dobrzenieckiej, Izabeli Grabarczyk, Annie Jeziórskiej, Annie Kiełbasie, Magdalenie Kijek, Marzenie Markiewicz, Piotrowi Sysce, Ireneuszowi Tawczyńskiemu, Iwonie Wilczyńskiej, Barbarze Janiszewskiej, Beacie Molik, Małgorzacie Piwowarskiej, Ewie Stępniak. Pogratulował również pracownikom odznaczonym medalami Komisji Edukacji Narodowej; Bożenie Dzierżanowskiej, Adamowi Milewskiemu oraz nauczycielom, którzy otrzymali Nagrodę Starosty; Elżbiecie Milewskiej, Monice Orzechowskiej. Należy wspomnieć również, że Nagrodą Starosty nagrodzony został dyrektor szkoły, p. Jacek Kłosiński. Wiele ciepłych słów popłynęło również w kierunku emerytowanych pracowników naszej szkoły.     
    W dalszej części uroczystości młodzi artyści pieśnią i słowem uświetnili ten wyjątkowy dzień w roku szkolnym. Mocą życzeń obdarowani zostali nie tylko nauczyciele, lecz też pracownicy administracji i obsługi. Uczniowie docenili i podkreślili swoją  wdzięczność dla nich za codzienny trud pracy, poświęcenie, czujność i  troskę.
    Podczas akademii nie mogło zabraknąć akcentu odnoszącego się do najbardziej znanego nam nauczyciela, św. Jana Pawła II, z okazji przypadającej 16 października 40-ej rocznicy pontyfikatu papieża. Uczniowie w swej inscenizacji nawiązali do wspomnień o papieżu, o jego nauce, prawdzie oraz wartościach, jakże uniwersalnych również we współczesnej edukacji.
       
Wszystkim pracownikom oświaty, z okazji ich święta życzymy satysfakcji z wykonywanego zawodu.

WYGRANA NASZEGO REPREZENTANTA W GOSTYNIŃSKIM LICEUM

   W dniu 15 października w Liceum Ogólnokształcące im. Tadeusza Kościuszki w Gostyninie odbył się konkurs historyczny z okazji 100-lecia odzyskania niepodległości. Uczestnicy w ciągu 100 minut musieli odpowiedzieć na 100 pytań z zakresu wiedzy z historii Polski i Gostynina z ostatnich 100 lat. Konkurs odbył się w dwóch kategoriach: szkół oraz open - min. Burmistrz Gostynina i nauczyciele historii. Laureatami wśród uczniów zostali:

 

  • I miejsce - Błażej Głowacki z Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku
  • II miejsce - Jakub Przybyszewski z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Kościuszki w Gostyninie
  • III miejsce - Wiktor Jędrzejczak z Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Dwujęzycznymi im. T. Kościuszki w Gostyninie

 

Serdecznie gratulujemy :)

50 ZLOT PO ZIEMI MAZOWIECKIEJ

     We wrześniu grupa turystów z SKKT PTTK TROPOS wzięła udział w 50 ZLOCIE PO ZIEMI MAZOWIECKIEJ, zorganizowanym z okazji 100-lecia ODZYSKANIA NIEPODLEGŁOŚCI. Trasa wiodła z Płocka do Łącka.


Po zapaleniu zniczy na CMENTARZU GARNIZONOWYM ruszyliśmy w stronę Radziwia, a dalej już polami  i  lasami w kierunku Łącka. W gościnnej Dzierzązni spadł na nas, zupełnie niespodziewanie- DESZCZ SŁODKOŚCI… Przez cały czas wędrówki podziwialiśmy POLSKĄ, ZŁOTĄ JESIEŃ.  
     W NADLEŚNICWIE ŁĄCK odbyła się smakowita biesiada turystyczna. Było ognisko, grochówka, no i nagrody! W klasyfikacji szkół średnich zajęliśmy II miejsce :)

NA POCZĄTKU BYŁ RAJ

 

Ostatni, sobotni, dzień szkolnej wycieczki w Góry Świętokrzyskie rozpoczął się od zwiedzania jednej z najbardziej znanych atrakcji turystycznych tego regionu. Mowa oczywiście o Jaskini „Raj” – jednej z najpiękniejszych jaskiń krasowych naszego kraju. Choć niewielka, wyróżnia się bogatą i dobrze zachowaną szatą naciekową. Do pokonania było 180 metrów w temperaturze około 8-10 stopni Celsjusza. U wejścia do jaskini, w pawilonie muzealnym, można było spotkać rodzinę neandertalską. Szczegóły konwersacji uczestników wycieczki z neandertalczykami nie są jednak znane.

Kolejną atrakcją była wizyta z w Centrum Leonardo da Vinci, które znajduje się w Podzamczu k/ Chęcin. Jest to drugi co do wielkości, po warszawskim Centrum Kopernik, park nauki w Polsce. Wizyta w Centrum była okazją do poznania działania siły odśrodkowej, zrozumienia zjawiska fali stojącej czy zasady zachowania pędu i energii. Interaktywne stanowiska, takie jak Harfa Świetlna, Koło Chomika, Wir Wodny, Wielka Dmuchawa, Lejek Grawitacyjny, Komnata Amesa czy Telegraf Akustyczny, dostarczyły wszystkim niezwykłej frajdy. Po takiej wizycie matura z fizyki na poziomie rozszerzonym zdaje się być banalnie prosta, jak to ujął poeta: „fraszka, igraszka…”, czy jakoś tak.

Jak Chęciny to oczywiście Zamek pamiętający czasy Władysława Łokietka. Ci, którzy znają hitowy serial TVP „Korona królów”, wiedzą o kim mowa :-).

Tak zakończył się ostatni dzień pobytu w regonie świętokrzyskim. Żal było wyjeżdżać, ale perspektywa lekcji w szkole zdecydowanie złagodziła ten krótkotrwały smutek. Już od poniedziałku (08.10) widzimy się w murach Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej, wszak „wszędzie dobrze, ale w Bergerowej najlepiej!”.

AKCJA "ŁYSICA 2"

  Wczesnym rankiem, kiedy większość wycieczkowiczów pozostawała jeszcze w objęciach Morfeusza, niezwykła kobieta zmobilizowała trzech mężczyzn do wejścia na Łysicę. Była to druga z kolei poranna wyprawa na najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich. Tą niezwykłą kobietą była Sara "zaspała za pierwszym razem" Tyrajska, a towarzyszyli jej: Kamil "pozazdrościł bratu" Koprowski, Adam "sprawa honoru" Krakowiak i Krzysztof "on wciąż łazi po górach" Kamiński. Czas wędrówki wyniósł 1:15:05. I co można? Oczywiście! Brawo Oni!

KRAJNO-ZAGÓRZE, CIEKOTY, KADZIELNIA...

 

Krzywa Wieża w Pizie, Opera w Sydney, Góra Rushmore, Opera w Sydney, Góra Rushmore, Wieża Eiffla i Pomnik Chrystusa Odkupiciela w Rio de Janeiro. Wszystkie te obiekty, i wiele innych, mogli podziwiać uczniowie i nauczyciele Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej podczas drugiego dnia wycieczki i to tylko w ciągu kilku godzin! Jak to możliwe?

Wymienione i rozpoznawalne przez większość mieszkańców świata obiekty można podziwiać w Alei Miniatur „Wonderful World” w miejscowościKrajno-Zagórze. Park miniatur został zlokalizowany na stokach Grzbietu Krajeńskiego.
W Ciekotach u stóp Radostowej (w paśmie Łysogór) stał dwór drewniany, w którym dzieciństwo spędził Stefan Żeromski. Dziś znajduje się tam Centrum Edukacyjne Szklany Dom – Dworek Stefana Żeromskiego. „Szklany Dom”? Czyżby Żeromski pisał coś o szklanych domach? Pisał przecież o ludziach bezdomnych, więc skąd te szklane domy… Ale zostawmy te zagadki na lekcje języka polskiego. Uczniowie i opiekunowie zapoznali się z rekonstrukcja dworku, w którym w latach 1871-1883 mieszkała rodzina Żeromskich, gdzie oglądali pamiątki po pisarzu.

Kadzielnia wchodząca w skład wapiennego Pasma Kadzielniańskiego to jedno z najbardziej spektakularnych stanowisk krasowych regionu świętokrzyskiego. Występuje tu system powierzchniowych i podziemnych form krasowych. Formy krasowe? Czy na wycieczce muszą pojawiać się takie trudne słowa? Trasa turystyczna prowadzi podziemnymi korytarzami, którym nadano nazwę: Jaskinia Odkrywców. Na jednej ze skalnych ścian kieleckiej Kadzielni znajdują się dwie tablice o wysokości 6 metrów i szerokości ponad 2 metry. Widnieją na nich wyryte rzymskie cyfry. Właściwie pierwsze dziesięć cyfr łacińskiego systemu liczbowego. Czyżby to coś oznaczało? Zaraz, zaraz… Dziesięć… Dekalog… Ale Dekalog to było dziesięć słów, a nie dziesięć cyfr… Czy Mojżesz znał cyfry łacińskie? Ciekawe… Chyba jednak musimy odłożyć na bok te pytania.


„Aleja Sław” usytuowana na terenie Skweru im. Szarych Szeregów w Kielcach słynie z posągów ludzi kultury XX wieku. Popiersia wykonane są z brązu i ustawione są na jednakowych granitowych postumentach. Wśród nich same znane postacie: Stanisław Lem, Czesław Niemen, Ignacy Paderewski, Edith Piaf, Bożena Dzierżanowska, Mirosława Winiarska, Małgorzata Kikolska, Krzysztof Kamiński… Zaraz, zaraz… Chyba się zagalopowałem. Co do czterech ostatnich osób to nie mam pewności… Ale kto wie, może po wycieczce znajdzie się dla nich miejsce w tej kieleckiej „Alei Sław”. Panie Prezydencie Kielc, czy da się coś w tej sprawie zrobić?
W Kielcach nasi dzielni podróżnicy dotarli jeszcze na Wzgórze Zamkowe, gdzie znajduje się barokowa Katedra i Muzeum Narodowe.

Jutro ostatni dzień wycieczki… a zapowiada się ciekawie :-)

SKORO ŚWIT

 

Drugi dzień wycieczki, dla niektórych jej uczestników, zaczął się skoro świt. Wczesnym rankiem, o 5:45, Daniel Koprowski, Dawid Wołoszyn i Krzysztof Kamiński wyruszyli, aby zdobyć Łysicę - najwyższy szczyt Gór Świętokrzyskich, wznoszący się na wysokość 611,8 m n.p.m. 

Wiarygodne źródła donoszą, że w drodze na szczyt najtrudniej było pokonać ostatnie 0,8 metra... Ale dali radę! Akcja "Łysica" zakończyła się powodzeniem. Cel został osiągnięty w czasie jednej godziny, ośmiu minut i dwudziestu dziewięciu sekund. Brawo!

Poniżej zdjęcia z tej wyprawy.
 
 
 

W GÓRACH (ALE NIECO DALEJ NIŻ W SZKOLE)

 


Trzy Panie i Pan, czyli: Bożena Dzierżanowska, Mirosława Winiarska, Małgorzata Kikolska i Krzysztof Kamiński zaprosili uczniów Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku do wspólnego odkrywania piękna ziemi świętokrzyskiej.
A co przeżyli i co zwiedzili, teraz Wam opowiem :-)
Czwartkowy, pierwszy dzień wycieczki, zaczął się od wędrowania... Dla jednych był to spacerek, dla innych prawdziwe wyzwanie. Trasa pieszej wędrówki prowadziła z Huty Szklanej na Święty Krzyż. Wizytówką Gór Świętokrzyskich są gołoborza, czyli rumowiska skalne występujące w obrębie lasu. Zarówno gołoborza jak i las jodłowo-bukowy oraz panoramę gór wędrowcy podziwiali z platformy widokowej znajdującej się u szczytu Łysej Góry. Co bystrzejsi obserwatorzy dostrzegli kilkusetletni Buk Jagiełły – jeden z wielu pomników przyrody ożywionej na tym terenie. Po wejściu na sam szczyt, zwany kiedyś Łyścem, oczom wędrowców ukazała się Bazylika mniejsza pw. Trójcy Świętej i sanktuarium Relikwii Drzewa Krzyża Świętego. Według przyjętej tradycji cząstkę krzyża miał przekazać łysogórskim benedyktynom święty Emeryk (Imre), który miał przebywać w Polsce na zaproszenie Bolesława Chrobrego. Kiedy to było? Chyba dość dawno temu…
Potem przyszedł czas na zwiedzanie Muzeum Minerałów i Skamieniałości w Świętej Katarzynie, gdzie znajduje się wystawa poświęcona krzemieniowi pasiastemu będącego zdobną odmianą krzemienia odznaczającą się koncentrycznym ułożeniem ciemnych i jasnych smug.
Bardziej praktyczny wymiar miała wizyta w Pracowni Ceramiki Regionalnej prowadzonej przez Panią Monikę Iwan, gdzie uczniowie uczestniczyli w zajęciach warsztatowych. Czy komuś udało się odkryć nieznany dotąd talent? Może dowiemy się po ich powrocie do Płocka…
Byłbym zapomniał, że strudzeni wędrowcy raczyli się wodą ze źródełka świętego Franciszka w Świętej Katarzynie. Według legendy młodsza z sióstr wypłakała tu oczy po tym, jak starsza zginęła pod gruzami zamku zburzonego przez piorun. Jej łzy zasiliły cudowne źródełko i dlatego woda ma szczególną moc leczenia oczu. Jest też inna legenda, ale może o niej innym razem ;-)
I tak, wśród legend i opowieści o pięknie gór, zakończył się pierwszy dzień wycieczki. Jutro nowe wyzwania i zapowiada się ciekawie! Pomimo później pory (wszak już po północy) docierają wieści, że Pan Kamiński opracowuje strategię ataku na Łysicę, a Panie... Oczywiście czuwają!

NASZA SZKOŁA NA WYSTAWIE

       1 października 2018 roku uczniowie naszej szkoły wraz z panem dyrektorem Jackiem Kłosińskim, panią wicedyrektor Elżbietą Milewską oraz nauczycielami (panią Moniką Orzechowską, panią Anną Jeziórską i panią Wiolettą Róg) uczestniczyli w uroczystym otwarciu wystawy "Szkoły rolnicze w powiecie płockim i ciechanowskim do drugiej wojny światowej". Wystawę przygotowało Muzeum Mazowieckie w Płocku.
    "Wystawa przybliży zagadnienia idei pozytywistycznej przeniesione na grunt oświaty rolniczej. Prekursorami tych działań byli Tomasz Klonowski i dr Franciszek Rajkowski działający w Sokołówku oraz Aleksandra Bąkowska i Aleksander Świętochowski w Gołotczyźnie. Ich naśladowcy w wolnej Polsce to m.in. twórcy szkoły w Trzepowie i reaktywowanej, po ponad pięćdziesięcioletniej przerwie szkoły w Niegłosach. Na wystawie upamiętniono również pionierską w tej dziedzinie uczelnię – Instytut Agronomiczny w Marymoncie. Prócz plansz zobaczymy realia – zeszyty, wzorniki haftów, fotografie i inne przedmioty będą świadkami wydarzeń sprzed lat. Wystawa będzie czynna od 1do 14 października b.r."

95 LAT MINĘŁO...

„By czas śladów nie zatarł…” – pod takim hasłem 28 września 2018 roku w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku świętowano Jubileusz 95-lecia Szkoły oraz 100 – lecie Odzyskania przez Polskę Niepodległości. Uroczystości odbyły się pod Honorowym Patronatem Marszałka Województwa Mazowieckiego – Pana Adama Struzika oraz Starosty Płockiego – Pana Mariusza Bieńka.

      Ten wyjątkowy dzień rozpoczął się mszą świętą w Kościele Niepokalanego Poczęcia Najświętszej Maryi Panny w Płocku – Ciechomicach sprawowaną w intencji Ojczyzny, społeczności Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej i jej absolwentów przez księdza infułata Aleksandra Pasternakiewicza i księdza proboszcza Leszka Żuchowskiego.
      Następnie wszyscy udali się na ul. Kutnowską 30, aby tu uczestniczyć w dalszych częściach Jubileuszu. Swoją obecnością zaszczycili nas: Pan Adam Struzik – Marszałek Województwa Mazowieckiego, Pani Elżbieta Gapińska - Posłanka na Sejm Rzeczypospolitej Polskiej, Pani Iwona Sierocka – Wicestarosta Płocki, Pani Małgorzata Struzik – Dyrektor Wydziału Edukacji, Kultury i Spraw Społecznych, Katarzyna Majewska – Zastępca Dyrektora Delegatury w Płocku Kuratorium Oświaty w Warszawie, Pan Tomasz Kominek – Dyrektor Delegatury w Płocku Urzędu Marszałkowskiego, nadkom. Sławomir Żelechowski – Komendant Miejski Policji w Płocku, Pan Piotr Umiński – Komendant Straży Miejskiej w Płocku, przedstawiciele związków zawodowych, dyrektorzy i przedstawiciele zaprzyjaźnionych szkół, instytucji i organizacji, emerytowani nauczyciele i pracownicy szkoły, absolwenci.

Czytaj więcej: 95 LAT MINĘŁO...

VII Wakacyjna Przygoda z Bezpieczeństwem

   Przedstawiciele Szkolnego Klubu Inicjatyw Twórczych uczestniczyli dziś w uroczystym podsumowaniu "VII Wakacyjnej Przygody z Bezpieczeństwem". W lipcu nasza grupa teatralna zaproszona przez Straż Miejską w Płocku zaprezentowała 250 - osobowej grupie dzieci i młodzieży spektakl profilaktyczny "Maski". Nasi przedstawiciele byli także jurorami w ogłoszonym przez Straż Miejską konkursie plastycznym. Dziś w auli płockiego Ratusza otrzymaliśmy podziękowania od Komendanta SM oraz usłyczeliśmy wiele serdecznych słów o współpracy z naszą szkołą. Wielkim zaskoczeniem był też piękny upominek przygotowany dla nas przez Świetlicę Środowiskową Nr 5 "Iskierki". Serdecznie dziękujemy

.42058362 2235531143143562 4910426132307771392 o   42128784 2235530709810272 5559382917500633088 n  42157376 2235530989810244 1459157173937373184 o

© Głowacki Marcin 2014 Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku - Nasza strona używa" ciasteczek":) - plików cookies