bergerowa ulotki 4.jpgcontrast5.jpgIMG_0412.jpgIMG_0408.jpgIMG_0414.jpgbergerowa ulotki 1.jpgIMG_0407.jpgcontrast3.jpgIMG_0413.jpgbergerowa ulotki 7.jpgcontrast4.jpgIMG_0406.jpgbergerowa ulotki 3.jpgbergerowa ulotki 2.jpgIMG_0418.jpg

Powiatowy Dzień Profilaktyki pod hasłem „Widzisz, wiesz, słyszysz – działaj. Razem przeciw przemocy”

     „Profilaktyka to spotkanie z drugim człowiekiem w atmosferze życzliwości, empatii i zrozumienia; jest czasem poświęconym innym, w celu przeciwdziałania niepożądanym zachowaniom. To nadzieja na lepsze jutro.” Tymi słowami profesora Zbigniewa Gasia rozpoczął się Powiatowy Dzień Profilaktyki pod hasłem „Widzisz, wiesz, słyszysz – działaj. Razem przeciw przemocy”, który odbył się 12 kwietnia 2018 roku w Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku. Honorowy patronat nad przedsięwzięciem objął Starosta Płocki – Mariusz Bieniek.

      Gości powitał Dyrektor Szkoły Jacek Kłosiński. Iwona Sierocka – Wicestarosta w swoim przemówieniu mówiła m.in. „W naszym powiecie realizowany jest Powiatowy Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020. Jego głównym celem jest zwiększenie skuteczności działań w zakresie przeciwdziałania przemocy
w rodzinie oraz zmniejszenie skali tego zjawiska. Przemoc nie może być tematem tabu, trzeba o niej mówić!”

     Gościem specjalnym i głównym prelegentem był Tomasz Majewski – specjalista do spraw przeciwdziałania przemocy ze Stowarzyszenia na Rzecz Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie „Niebieska Linia”. Z procedurą „Niebieskiej Karty” oraz roli Policji w działaniach związanych z przeciwdziałaniem przemocy w rodzinie mówił młodszy aspirant Jarosław Ostrowski z Komendy Miejskiej Policji w Płocku. Uczniowie Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku – Elżbieta Mazurowska i Patryk Pruszkowski zaprezentowali zebranym dziesięcioletnią historię Szkolnego Dnia Profilaktyki. Następnie członkowie Szkolnego Klubu Inicjatyw Twórczych wystawili przygotowany specjalnie na tę okazję spektakl profilaktyczny pt. „Maski”.

     W ramach obchodów Powiatowego Dnia Profilaktyki zostały ogłoszone dwa konkursy: konkurs plastyczny na wykonanie plakatu profilaktycznego z zakresu przeciwdziałania przemocy oraz konkurs na spot filmowy z zakresu przeciwdziałania przemocy. Konkursy wpisały się w harmonogram realizacji Powiatowego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie na lata 2016-2020, a władze Samorządowe Powiatu Płockiego ufundowały cenne nagrody. Zwycięskie prace będą wykorzystane podczas lokalnej kampanii „Stop przemocy”.

Laureaci konkursu plastycznego to:

  • I miejsce – Elżbieta Mazurowska z Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku
  • II miejsce – Wiktoria Wróblewska z Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie
  • III miejsce - Dorota Wójcik z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie

Wyróżnienia otrzymały:

  • Agata Wernik z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie
  • Weronika Buła z Zespołu Szkół im. Stanisława Staszica w Gąbinie

Autorami najlepszych spotów filmowych okazali się:

  • I miejsce - Mateusz Kiełbasa z Zespołu Szkół im. Jana Śniadeckiego w Wyszogrodzie
  • II miejsce – Kinga Żakieta z Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku
  • II miejsce – Daniel Koprowski z Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku

     Jednym z punktów uroczystości była kolejna odsłona kampanii „Stop przemocy”. Młodzież otrzymała materiały edukacyjno – informacyjne dot. przemocy w rodzinie, szkole oraz cyberprzemocy.

     W spotkaniu udział wzięli między innymi: Joanna Łopatowska, starszy aspirant Krzysztof Lewandowski, starszy sierżant Krzysztof Kruk
z Komendy Miejskiej Policji w Płocku, Agnieszka Andrzejewskai Bartosz Wielkopolski ze Straży Miejskiej w Płocku, Zdzisława Hasa i Renata Łabińska z Powiatowej Stacji Sanitarno – Epidemiologicznej
w Płocku, Mariola Duda – Dyrektor Powiatowej Poradni Psychologiczno – Pedagogicznej w Płocku, Beata Jakubowska – Dyrektor Zespołu Szkół Specjalnych w Goślicach oraz Katarzyna Sobiecka – Kierownik Działu Pomocy Rodzinie i Interwencji Kryzysowej w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Płocku.

    W drugiej części spotkania młodzież podzielona na drużyny miała okazję, aby wykazać się wiedzą, kreatywnością oraz swoimi zdolnościami artystycznymi. Uczniowie tworzyli tekst bajki terapeutycznej poświęconej tematyce przemocy, rozwiązywali krzyżówkę oraz prezentowali stworzoną przez siebie piosenkę. Uczniowie otrzymali sporą dawkę wiedzy, odrobinę artystycznych doznań i dużo dobrej zabawy oraz sportowej rywalizacji.

© Głowacki Marcin 2014 Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku - Nasza strona używa" ciasteczek":) - plików cookies