bergerowa ulotki 4.jpgIMG_0413.jpgIMG_0407.jpgIMG_0412.jpgIMG_0418.jpgIMG_0408.jpgbergerowa ulotki 3.jpgbergerowa ulotki 1.jpgbergerowa ulotki 7.jpgbergerowa ulotki 2.jpgIMG_0414.jpgIMG_0406.jpgcontrast5.jpgcontrast4.jpgcontrast3.jpg

INTERNAT INFORMACJE

Internat przy Zespole Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku jest publiczną placówką opiekuńczo-wychowawczą, przeznaczoną dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych.

Zadaniem internatu jest zapewnienie mieszkańcom właściwej realizacji obowiązku szkolnego,  wyrabiania u wychowanków nawyku solidnej nauki i pracy, kultury osobistej, samodzielności oraz umiejętności współżycia w społeczeństwie.

Celem Internatu jest umożliwienie uczniom realizacji kształcenia i wspomaganie opiekuńczo-wychowawczej roli szkoły i rodziny oraz stwarzanie warunków do rozwoju zamiłowań, zainteresowań i uzdolnień.

Internat zapewnia swoim wychowankom mieszkanie, warunki do nauki i odpoczynku, wyżywienie, opiekę pedagogiczną.

Internat realizuje swe zadania współdziałając ze Szkołą i rodzicami wychowanków, organizacjami młodzieżowymi i społecznymi.

Dla realizacji celów statutowych, stosownie do swojej funkcji internat posiada odpowiednio wyposażone pomieszczenia:

  • zapewniające każdemu wychowankowi stałe i osobne miejsce do odpoczynku, spania, przechowywania przedmiotów i rzeczy osobistego użytku,
  • przeznaczone do nauki,
  • kuchnię i stołówkę do przygotowywania i spożywania posiłków,
  • świetlicę, pomieszczenia sanitarne,
  • urządzenia i miejsca do uprawiania sportu i rekreacji.

 

RADA WYCHOWAWCÓW W INTERNACIE

 

Beata Katarzyna Żakieta - kierownik internatu

Luiza Korpowska – wychowawca 

Beata Mazany - wychowawca 

Grzegorz Niemiec- wychowawca 

Bożena Bedyk- Szczypawka- wychowawca 

Grażyna Zierzchowska - wychowawca 

 

      MŁODZIEŻOWA RADA INTERNATU 2018/2019

 

 Przewodniczący

 Zastępca:........................ – gr. Dziewcząt

                   ............................... – gr. Chłopców  

Skarbnik: .............................................

    

Sekcja Samokształceniowa:

 

 

Sekcja kulturalno-rozrywkowa:

 

 

 Sekcja Sportowa:

 

 

Sekcja Porządkowa:

 

                             

Oprawa Kroniki:

 

 

 

Oprawa Gazetek:

 

 

NASZ DZIEŃ

7.00 – pobudka

7.00 – 7.15 – poranna toaleta

7.15 – 7.45 – śniadanie

7.45 – 7.55 – przygotowanie się i wyjście do szkoły

8.00 – 15.00 – zajęcia w szkole

13.00 – 15.00 – obiad

15.00- 16.00 – czas wolny

16.00 – 18.30 – nauka własna

18.30- 19.00 – kolacja

19.00 – 21.30 – czas wolny

21.30 – 22.00 – przygotowanie się do snu, wieczorna toaleta

22.00- 7.00 – cisza nocna

© Głowacki Marcin 2014 Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku - Nasza strona używa" ciasteczek":) - plików cookies