IMG_0406.jpgIMG_0408.jpgbergerowa ulotki 2.jpgcontrast3.jpgIMG_0414.jpgbergerowa ulotki 1.jpgbergerowa ulotki 7.jpgIMG_0418.jpgIMG_0407.jpgbergerowa ulotki 3.jpgIMG_0412.jpgcontrast4.jpgIMG_0413.jpgbergerowa ulotki 4.jpgcontrast5.jpg

STYPENDIA ZAWODOWE

       W roku szkolnym 2016/2017 uczniowie naszej szkoły: Sasiński Michał, Więckowska Weronika, Chorzewski Kamil, Łodziarek Patrycja, Jankowska Małgorzata, Rosiak Natalia, Morawska Paulina uczestniczyli w projekcie stypendialnym pn.: "Mazowsze - stypendia dla uczniów szkół zawodowych" w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020, Oś Piorytetowa X - Edukacja dla rozwoju regionu Działanie 10.3, Doskonalenie zawodowe, Poddziałanie 10.3.2, Programy stypendialne, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i krajowych środków publicznych.

Zobacz projekty

   

© Głowacki Marcin 2014 Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku - Nasza strona używa" ciasteczek":) - plików cookies