IMG_0406.jpgbergerowa ulotki 1.jpgbergerowa ulotki 3.jpgbergerowa ulotki 2.jpgcontrast3.jpgIMG_0414.jpgIMG_0418.jpgcontrast5.jpgIMG_0412.jpgIMG_0408.jpgcontrast4.jpgIMG_0407.jpgbergerowa ulotki 4.jpgbergerowa ulotki 7.jpgIMG_0413.jpg

Zmarł dyrektor Mirosław Brzeski

brzeski

    Z wielkim smutkiem przyjęliśmy informację o śmierci Mirosława Brzeskiego – wieloletniego nauczyciela i dyrektora ds. kształcenia dorosłych Zespołu Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku.

     Pan Mirosław Brzeski był absolwentem Wydziału Humanistycznego Uniwersytetu Gdańskiego z tytułem magistra historii. Ukończył studia podyplomowe z andragogiki.

   Pracę pedagogiczną rozpoczął w 1960 roku. W latach 1960-1963 był nauczycielem w Szkole Podstawowej w Bromierzyku, następnie od 1963 do 1967 roku w Cieszewie. Od 1967 do 1973 roku był kierownikiem Szkoły Podstawowej w Zakrzewie, później w Raciążu. W latach 1973–1975 pełnił funkcję zastępcy Gminnego Dyrektora Szkół w Mochowie, a następnie w latach 1975-1981 powołany był na stanowisko Gminnego Dyrektora Szkół w Szczutowie. W latach 1981-1982 pracował jako wizytator Kuratorium Oświaty i Wychowania w Płocku.

   W 1982 roku powołany został na stanowisko zastępcy dyrektora ds. kształcenia dorosłych w Zespole Szkół Rolniczych im. Leokadii Bergerowej w Trzepowie i funkcję tę pełnił do czasu przejścia na emeryturę w 1990 roku. Za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej otrzymał nagrody Kuratora Oświaty i Wychowania oraz Dyrektora Wydziału Rolnictwa Gospodarki Żywnościowej i Leśnictwa Urzędu Wojewódzkiego oraz wiele dyplomów i wyróżnień.

   Pan Mirosław Brzeski był wzorowym  nauczycielem i dyrektorem, pracowitym, sumiennym, zaangażowanym w życie szkoły. W Zmarłym tracimy wielkiego przyjaciela młodzieży i wspaniałego człowieka.

Pogrzeb 24.06.2017 r. godzina 12.00 KAPLICA NA CMENTARZU PRZY UL. KOBYLIŃSKIEGO W PŁOCKU. 

 

Niech spoczywa w pokoju!

© Głowacki Marcin 2014 Zespół Szkół im. Leokadii Bergerowej w Płocku - Nasza strona używa" ciasteczek":) - plików cookies